Mr. Sonam Dorji

Designation
DT Thrizin (Kabjisa Gup)
Organization
Kabjisa Gewog
email
bullpunakha288@gmail.com
Phone
17712848