Whitewashing of Chorten (𝘊𝘩𝘰𝘳𝘡𝘦𝘯 π˜’π˜Άπ˜¬π˜’π˜³ 𝘚𝘰𝘦𝘭𝘯π˜ͺ) as a build-up program for the celebration of 116th National Day

14 December 2023

Punakha Dzongkhag Administration in collaboration with Gewog Administrations and Regional offices has done the whitewashing of Chorten (𝘊𝘩𝘰𝘳𝘡𝘦𝘯 π˜’π˜Άπ˜¬π˜’π˜³ 𝘚𝘰𝘦𝘭𝘯π˜ͺ) in the Dzongkhag today as a build-up program for the celebration of 116th National Day.