Mr. Karma Dorji Jimba

karma
Designation
Environment Officer
Organization
Dzongkhag Administration, Punakha
email
karmadorji1@punakha.gov.bt
Phone
02 - 584528