ས་འཇལ་དང་ས་ཁྲམ།

འཆར་སྣང་།

  • རྫོང་ཁག་ནང་ བློ་གཏད་ཅན་གྱི་ས་ཆའི་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་ཅིག་བཟོ་ནི།

དམིགས་སྐྱེད།

  • ས་ཆའི་བདག་དབང་དང་ལག་ལན་ཚུ་འཛིན་སྐྱོངའཐབ་ནི་དང་། ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་ནི། དེ་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།
  • ས་ཆའི་གནས་ཡུན་གྱི་ཉེན་སྲུང་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།

ལཱ་འགན།

  • མི་དམངས་ལུ་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་དང་ཉོ་བཙོང་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་འཕྲལ་མགྱོགས་སྦེ་བྱིན་ནི།
  • ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འདི་འཕྲོ་ལས་བསལ་ནི།